Принтиране

Отговорност на общината при предварително изпълнение на отменена впоследствие от съда незаконосъобразна заповед за премахване на преместваем обект

Автор: Надежда Гаджанова,
Още с приемането на Конституцията на Република България през 1991 г. е прието, че държавата носи отговорност за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжности лица.