- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености при строителството в свлачищни райони

Свлачищните територии – територии с особена териториалноустройствена защита съгласно Закона за устройство на територията