Принтиране

Особености при строителството в свлачищни райони

Автор: Милка Гечева,
Свлачищните територии - територии с особена териториалноустройствена защита съгласно Закона за устройство на територията