Принтиране

Особености и проблеми при започване и изпълнение на инфраструктурни строежи

Автор: Милка Гечева,
В по-голямата си част строежите на техническата инфраструктура са линейни мрежи и съоръженията към тях. Избраните трасета преминават през множество различни по своето предназначение, статут и собственост имоти.