- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Осигуряване на паркоместа при преустройство и промяна в предназначението на обекти в съществуваща сграда

При преустройство и промяна в предназначението на обекти в съществуваща сграда и невъзможност с инвестиционния проект да се осигурят паркоместа в рамките на имота, възможно ли е те да се осигурят на друго място?