Принтиране

Някои въпроси във връзка с гаранционната отговорност на строителя по чл. 160 от Закона за устройство на територията

Автор: Таня Ибрямова,
I. Описание на гаранционната отговорност