- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новият Закон за индустриалните паркове – добри намерения и необходимост от допълнителна конкретика

Законът за индустриалните паркове (ЗИП) бе обнародван на 12 март 2021 г. Чрез него се създаде унифицирана уредба на статута на индустриалните паркове като специфични обособени територии за производствени дейности.