Принтиране

Нов ред за премахване на незаконните преместваеми обекти, поставени на територията на национални курорти и морски плажове

Автор: Милка Гечева,
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 25 от 26.03.2019 г., за пръв път в близо 60-годишната история на Дирекцията за национален строителен контрол (до 1998 г. Държавна инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол) се вменяват задължения на органите на ДНСК да контролират и премахват преместваеми обекти.