Принтиране

Набиране, поддържане в актуално състояние и предоставяне на специализирани данни за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК

Автор: Валентина Бакалова,
В ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (наричана по-долу Наредба № 1 от 2008 г. или Наредбата).