Принтиране

Договорите за изработка и строителство и промяна на възнаграждението

Автор: Иван Николаев,
Коментар на чл. 266, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите в условията на икономическа криза