Принтиране

Дейността на консултантите по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията след измененията в закона

Автор: Милка Гечева,
Дълбокото ми убеждение е, че ролята на консултанта в инвестиционния процес е много по-всеобхватна и много по-значима от дейностите, за които е задължителна регистрацията на юридическите лица - консултанти, от Дирекцията за национален строителен контрол.