Принтиране

Защита на владелеца за направени от него полезни разноски в чужд имот

Автор: Калин Добрев,
Освен необходимите разноски, владелецът на чужда вещ понякога извършва и полезни разноски в нея, които са свързани с конкретни видоизменения във вещта, водещи обичайно до увеличаване на нейната стойност.