Принтиране

Защита на владелеца и държателя за направени от тях разноски в чужд имот

Автор: Калин Добрев,
В немалък брой случаи на практика едно лице, което осъществява фактическа власт върху вещ1, без да е неин собственик, извършва разноски от различен вид и характер във връзка с тази вещ.