- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Защита на агенция за недвижими имоти срещу нелоялна конкуренция от брокер

Поради липсата на специална нормативна уредба на посредничеството при сделки с вещни и облигационни права върху недвижима собственост извън тази в Търговския закон, на пазара нерядко се срещат нелоялни конкуренти – други агенции със същия предмет на стопанска дейност, или брокери, наети от агенцията да обслужват клиентите й.