Принтиране

Защита на агенция за недвижими имоти срещу нелоялна конкуренция от брокер

Автор: Бисерка Маринова,
Поради липсата на специална нормативна уредба на посредничеството при сделки с вещни и облигационни права върху недвижима собственост извън тази в Търговския закон, на пазара нерядко се срещат нелоялни конкуренти - други агенции със същия предмет на стопанска дейност, или брокери, наети от агенцията да обслужват клиентите й.