- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За владението по предварителен договор и придобивната давност

В Решение № 83 от 01.02.2021 г. по гр. д. № 2978/2019 г., II г. о., ГК Върховният касационен съд е обсъдил следния въпрос от приложното поле на чл. 280, ал.1, т. 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)