Принтиране

Влияние на договора за разпределение на ползването между съсобственици върху възможността да се отдава под наем съсобствената вещ

Автор: Крум Тодоров,
Настоящата статия има за цел да разгледа въпроса как влияе сключеният договор за разпределение на ползването (ДРП) между съсобственици върху управителните им правомощия и в частност - върху възможността съсобствената вещ да бъде отдадена под наем.