Принтиране

Възвръщане по съдебен ред на владение върху идеална част от съсобствен недвижим имот

Автор: Александър Георгиев,
ВЪПРОС: Баща ми закупи преди повече от 20 години вилен имот - дворно място с изградена вилна сграда и други второстепенни постройки в околностите на гр. С.