Принтиране

Възможни проблеми по приложението на чл. 51 от Закона за управление на етажната собственост

Автор: Бисерка Маринова,
Правната уредба на управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, съдържаща се в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в доста случаи от практиката не създава реални предпоставки за ефективно и справедливо разпределение на разходите между собствениците на самостоятелни обекти.