Принтиране

Въвод във владение на недвижим имот след влязло в сила съдебно решение по чл. 108 от Закона за собствеността

Автор: Цветанка Иванова-Стоянова,
§ 1. Предпоставки за извършването на въвода във владение