Принтиране

Въпроси, засягащи срока за отмяна на дарението по чл. 227, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите

Автор: Катя Владимирова,
Дарението не подлежи на разваляне.