Принтиране

Въпроси на приложението на чл. 190 от Гражданския процесуален кодекс

Автор: Анастас Пунев,
Разпоредбата на чл. 190 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) предвижда, че всяка страна може да иска от съда да задължи другата страна да представи намиращ се у нея документ, като обясни значението му за спора.