Принтиране

Темпорални измерения на правото на строеж

Автор: Таня Ибрямова,
Тази статия проледява развитието на правото на строеж от възникването му като обособяване на правомощие, дефинитивно включено в обема на правото на собственост; през реализацията му в съответствие с предварително установени по законосъобразен ред параметри; до трансформацията му в право на собственост върху сграда, границите при притежаването на незаконна постройка и отношението на събарянето на сграда към действието и съдържанието на правото на строеж.