Принтиране

Търпими действия, неформиращи владение на недвижим имот

Автор: Борислав Найденов,
Съгласно чл. 77 от Закона за собствеността (ЗС) правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.