- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Собственост върху постройка без право на строеж

Правото на собственост върху постройката по правило се свързва с учреденото за изграждането й право на строеж – чл. 63, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС).