Принтиране

Собственост върху постройка без право на строеж

Автор: Стоян Ставру,
Правото на собственост върху постройката по правило се свързва с учреденото за изграждането й право на строеж - чл. 63, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС).