Принтиране

Съдебна практика на ВКС в материята на владелческите искове (чл. 75 и 76 ЗС)

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 122 от 03.12.2020 г. по гр. д. № 3549/2019 г., I г. о. на ВКС