Принтиране

Съдебна практика на ВКС по вещното право на ползване

Автор: Крум Тодоров,
Определение № 6 от 14.01.2022 г. на ВКС по ч. гр. д. № 5020/2021 г., I г. о.