- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдебна практика на ВКС по въпроси, свързани с договора за наем

Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване: