Принтиране

Съдебна практика на ВКС по въпроси, свързани с договора за наем

Автор: Крум Тодоров,
Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване: