Принтиране

Съдебна практика на ВКС по член 68 и член 69 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване