Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 79 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 50027 от 28.02.2023 г. на ВКС по гр. д. № 2353/2022 г., I г. о.