Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 72 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
Допустимо ли е страните по предварителен договор за покупко-продажба на имот да предвидят, че купувачът няма да има право да претендира увеличената стойност на имота на основание чл. 70, ал. 3 във връзка с чл. 72, ал. 1 ЗС, ако предварителният договор бъде развален по негова вина?