Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 68 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване: