Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 50 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
В случай че източникът на неоснователно въздействие е незаконен строеж в съседен имот, може ли да се иска само въз основа на това твърдение неговото премахване, за да се прекрати неоснователно създаденото състояние, или трябва да се посочат и други обстоятелства и ако такива обстоятелства не са посочени, следва ли искът да бъде отхвърлен като неоснователен?