Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 19 и чл. 29 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 33 от 30.03.2021 г. на ВКС по гр. д. № 2389/2020 г., II г. о.