- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдебна практика на ВКС по чл. 167, 170 и 172 от Закона за задълженията и договорите

Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване