Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 167, 170 и 172 от Закона за задълженията и договорите

Автор: Крум Тодоров,
Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване