- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Режим на собственост на къщите близнаци и на дворното място, в което са изградени

Къщите близнаци са разпространена архитектурна форма за изграждане на двуфамилни или многофамилни сгради с жилищно или смесено предназначение.