Принтиране

Режим на собственост на къщите близнаци и на дворното място, в което са изградени

Автор: Александър Георгиев,
Къщите близнаци са разпространена архитектурна форма за изграждане на двуфамилни или многофамилни сгради с жилищно или смесено предназначение.