Принтиране

Ревандикационният иск – предпоставки, тежест на доказване, сила на пресъдено нещо и защита на ответника

Автор: Цветанка Иванова-Стоянова,
Ревандикационният иск води началото си от римското право, откъдето произхожда и наименованието му - rei - вещ, и vindicatio - защита.