Принтиране

Разваляне на договора за учредяване на право на строеж и за строителство

Автор: Иван Николаев,
Договорите за учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на сграда и обезщетяване на собствениците на земята с част от построеното са изключително разпространени в съвременната практика.