- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Разпределение на естествените и гражданските плодове при договор за привременна делба

Настоящата статия има за цел да разгледа подробно въпроса за придобиването на естествените и гражданските плодове от съсобствената вещ тогава, когато ползването на последната е разпределено с договор между съсобствениците. Ще бъдат посочени и анализирани застъпените в теорията становища дали естествените и гражданските плодове от съсобствената вещ се придобиват в съсобственост от сътитулярите на абсолютното […]