Принтиране

Равeнството пред закона като елемент от режима на конституционно установената защита на правото на собственост

Автор: Александър Георгиев,
1. Защитата на правото на собственост e предмет на разглеждане на редица решения от по-новата практика на Конституционния съд (КС). Такива са Решение № 14 от 15.10.2020 г. по конст. д. № 2 от 2020 г. (РКС № 14/2020 г.), Решение № 3 от 23.03.2021 г. по конст. д. № 11 от 2020 г. (РКС № 3/2021 г.) и други.