- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост

В Закона за управление на етажната собственост бе въведено понятието „прилежаща площ“ към такава сграда.