Принтиране

Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост

Автор: Венцислав Стоянов,
В Закона за управление на етажната собственост бе въведено понятието „прилежаща площ“ към такава сграда.