- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Придобиване на недвижим имот с криптовалута

Въпросът за приложимостта на криптовалутите набира популярност, успоредно с повишаването на тяхната стойност.