Принтиране

Придобиване на имот от търговец

Автор: Бисерка Маринова,
В интерес на страните по сделките е познаване и съпоставка на правните последици при различните варианти да се придобие собственост върху недвижим имот, който е включен в активите на търговец.