- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прекратяване на ограниченото вещно право на ползване по искане на собственика на недвижим имот

Вещното право на ползване винаги е било обект на научни изследвания в правната теория.