Принтиране

Прекратяване на ограниченото вещно право на ползване по искане на собственика на недвижим имот

Автор: Гергана Боянова,
Вещното право на ползване винаги е било обект на научни изследвания в правната теория.